Facebook Twitter Instagram

Riziká nesprávnej a neodbornej aplikácie brazílskeho keratínu

Pokiaľ sa rozhodnete pre aplikáciu brazílskeho keratínu, je nutné tiež zvážiť, aký salón si pre aplikáciu zvolíte.

Najlacnejší salón Vám v mnohých prípadoch neposkytne kvalitnú odbornú aplikáciu, je nutné sa rozhodovať hlavne podľa odbornosti preukázanej certifikátom a skúsenosťami daného salónu s aplikáciou brazílskeho keratínu.

Čo môže spôsobiť nesprávna aplikácia brazílskeho keratínu?

  • spálenie vlasov, ktoré už nie je možné vrátiť do pôvodného stavu
  • v lepšom prípade vlasy celé skrepovatejú a je nutné regeneračnú kúru aplikovať znova
  • nesprávnym zatavením, zažehlením, môžu vlasy čiastočne spadnúť

Dôležité otázky pre kaderníka

  1. 1.Či absolvoval odborné školenie aplikácie brazílskeho keratínu a či vlastní certifikát.
  2. 1.Akú značku brazílskeho keratínu aplikuje na vlasy, či je bez formaldehydu a či je povolený k používaniu v ČR a tým i v celej EU.
  3. 1.Akú má prax s daným produktom.
  4. 1.Akú má návratnosť spokojných klientov.
Certifikované štúdiá